Norsk bokmål

Berget deltar i utviklingen av protyper og nye løsninger

Berget er anerkjent samarbeidspartner for en rekke innovative bedrifter og kan bidra under utvikling og produksjon av prototyper.

Vi utvikler og produserer prototyper for ledende bedrifter i en rekke ulike bransjer. Arbeidet gjennomføres i en egen prototypeavdeling. Her har kundens konstruktører og ingeniører direkte kontakt med våre operatører. Dette bidrar til bedre kommunikasjon og er med på å effektivisere og kvalitetssikre prosessen .

Innføring av ny teknologi krever fortløpende fornyelse av faglige ressurser på alle plan. Vår målsetning er at vi til enhver tid skal ha de beste fagarbeiderne og operatørene til å betjene vår moderne maskinpark. På den måten kan vi påta oss krevende oppdrag og bidra i kundenes utviklingsprosesser.