Norsk bokmål

Berget ekspanderer og overtar Notoddenvirksomheter

Berget overtok 1.april Telemark Technologies avdeling Fabrication, IDEA Kompetanse avdeling Elektro og West Control Notodden AS

Berget ekspanderer og overtar Notoddenvirksomheter

De fire selskapene har sterke posisjoner i dagens marked og har samlet ordreverdi på mer enn NOK 60 millioner. Sammenslåingen vil øke konkurransekraften. Selskapet vil ha en høyteknologisk profil som møter de strengeste kvalitetskravene fra profesjonelle kunder i inn- og utland. Selskapet vil samlet tilby leveranser innen maskinering, sertifisert sveising, kabelsystemer, elektronikk, elektromekanikk, systemmontasje og systemintegrasjon. Selskapet vil etter sammenslåingen ha en omsetning på ca NOK 140 millioner og ca 120 ansatte ved første driftsåret. Selskapet vil hete Berget AS og har lagt planer for videre vekst. Aksjonærfordelingen er Berget Holding AS 39,5 %, Frømyr Invest 14 %, Telemark Technologies AS 21,4 %, IDEA Kompetanse 15,7 % og West Control AS 9,4 %. I en periode vil selskapet være lokalisert på fire forskjellige steder i Notodden (der de holder til i dag). Notodden Utvikling AS har deltatt i utredningsarbeidet som er gjort i forkant av beslutningen. Resultatet av undersøkelsene viser at selskapet vil kunne betjene kundene på en bedre måte og gi bedre utnyttelse av ressurser med god fleksibiltet.