Norsk bokmål

Makino D500 med 15 paletter

Makino D500 med 15 paletter koblet til Fastms for 24/7 produksjon (Ny november 2014)

d800z-c.jpg