Norsk bokmål

Fra prototype til serieproduksjon

Berget er en kvalitetsbevisst leverandør av finmekaniske deler. Du finner oss på Notodden.

Om Berget

Etablerte virksomheten i 1971
48 ansatte
Stor, moderne maskinpark
Lokaler i Semsveien på Notodden

Berget setter kundens krav til presisjon og kvalitet i første rekke. Vi holder til på Notodden og har i dag 48 meget dyktige medarbeidere. En moderne maskinpark, der rundt 70 prosent av maskiner og utstyr er nyere enn fem år, er viktig for å være konkurransedyktig i et marked med høye krav til effektivitet og presisjon. Vi er blant de få produksjonsbedriftene i Norge som i dag er AS9100C-sertifisert, noe som gjør oss i stand til å møte sterke krav fra nye og krevende bransjer også i fremtiden. 

Vår historie
Den første produksjonen hos Berget AS startet i en garasje med en grunnflate på ca. 60 m2 og to ansatte i 1970. I 1972 fikk vi den første maskinen beregnet for serieproduksjon. Dette var en standard dreiebenk utstyrt med hydraulisk kopiapparat. I 1974 ble produksjonslokalene utvidet med 220 m2, og de ansatte hadde fått både garderobe og spiserom. Den første styrte fresemaskinen ble tatt i bruk i 1980. Økt kompetanse og kontinuerlig investeringer i moderne maskiner har gitt behov for mange utvidelser, og i dag disponerer vi ca. 1900 m2 gulvflate og en avansert og moderne maskinpark.

Langsiktige samarbeidsavtaler gir gode løsninger 
Langsiktige samarbeidsavtaler gir effektive og rimeligere løsninger for kundene våre og gjør at vi kan planlegge og styre produksjonen, slik at den blir best mulig tilpasset kundenes behov.
Innføring av ny teknologi krever fortløpende fornyelse av faglige ressurser på alle plan. Vår målsetning er at vi til enhver tid skal ha de beste fagarbeiderne og operatørene. I tillegg må vi hele tiden holde fokus på å modernisere og oppdatere maskinparken vår. Et verksted som arbeider raskt og nøyaktig, er en stor styrke i vårt samarbeid med internasjonale, krevende kunder.