Norsk bokmål

Viktig Minesniper kontrakt

Berget og Notodden Technology Group AS (NTG) har vunnet sin første større kontrakt. Gruppen skal levere deler til Kongsberg Defence and Aerospace (Kongsberg) sitt minesniperprosjekt. NTG er et selskap der flere produksjonsbedrifter på Notodden står bak, blant annet Berget, NCT, Nopro og Westcontrol Notodden. (Teknisk Ukeblad 9.september 2014)

I forbindelse med at Norge skal kjøpe et engangsvåpen for destruksjon av miner vant Kongsberg denne kontrakten i skarp internasjonal konkurranse. Selve minesniperen Mk III leveres fra Kongsbergs avdeling i Stjørdal. I forbindelse med at Kongsberg gikk bredt ut og forespurte på deler og komponenter til produktet, vant NTG denne kontrakten i konkurranse med både norske og utenlandske leverandører.

Hensikten med samarbeide er å effektivisere leveransekjeden for kundene og levere systemer istedenfor enkelt deler fra hver bedrift. På denne måten får kundene ett kontaktpunkt.

– Denne kontrakten viser at samarbeidsmodellen virker og har nådd frem til kundene. Vi har jobbet målrettet i flere år for å få denne typen kontrakter så dette er et viktig gjennombrudd og ikke minst inspirerende for å jobbe for å få flere tilsvarende leveranser i fremtiden, sier Helge S Trollerud, adm. direktør i Notodden Tecnhology Group AS.

Ordrens verdi er ikke oppgitt.