Stilling ledig

Stilling ledig2018-08-02T10:49:23+00:00

QA Manager/Kvalitetssjef i Berget AS

Arbeidsoppgaver
Stillingen som rapporterer direkte til CEO og inngår i selskapets ledergruppe, er ansvarlig for:

 •  Lede og ivareta alle aspekter innenfor fagområdet Kvalitet/HMS/Internkontroll.
 •  For oppfølging av kontinuerlig forbedring av selskapets prosesser og systemer.
 • Utarbeide og vedlikeholde systemer for Kvalitet/HMS/Internkontroll i Berget AS.
 •  Kvalitetsrevisjoner internt og eksternt.
 • Oppfølging og bistand mot underleverandører, kunder og partnere
 • At bedriften etterlever lover, forskrifter og retningslinjer innenfor Bergets kundemarkeder.
 • Lede sentrale kvalitetsprosesser, eksempelvis målstyring (KPI), avvikshåndtering/uønskede
  hendelser, forbedringsprosjekter, etc.
 • Være selskapets kontaktperson mot ulike myndigheter innenfor kvalitet og sikkerhet.

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring:

 • Høyere utdanning som ingeniør/sivilingeniør, gjerne med fokus på HMS, kvalitet og ledelse.
 •  Erfaring fra prosjektorganisasjoner med strenge krav til kvalitet og presisjon. Gjerne med erfaring med leveranser til fly- eller forsvarsindustri.
 • God systemkompetanse innenfor fagfeltet Kvalitet/HMS/Internkontroll, systematisk
  forbedringsarbeid og gjerne teknisk kompetanse innen samme fagfelt.

Viktige personlige egenskaper:

 • Målrettet og nøyaktig
 • Være pådriver for å gjennomføre forbedringer/nye prosesser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunne jobbe både selvstendig og i team

Søknadsfrist: Snarest.
Ved søknad/spørsmål:

Kontakt: Inge Flaten, 930 57 269, inge.flaten@berget.no