PRESISJON & KVALITET

Produkter i verdensklasse
  • Besøk av næringsministeren

    Besøk av næringsministeren 1/8, sammen med en delegasjon fra Høyre i Notodden, Telemark og Vestfold.

  • Forsvarsminister Frank Bakke Jensen på besøk

    Forsvarsminister Frank Bakke Jensen og hans team besøkte Berget under INFO ERFA 24. april 2019. Han fikk informasjon om Bergets forsvars produksjon og vårt ...

  • ILA 2018 Berlin

    Berget deltok på ILA2018 i Berlin  sammen med 14 andre norske firmaer. Pga norges kjøp av tysk ubåt og er tysk industri aktuelle samarbeidspartnere. ...

PRESISJON & KVALITET

Berget leverer, kabel, elektronikk og finmekaniske deler til krevende kunder innen en rekke bransjer. Vi setter kundens krav til presisjon og kvalitet i første rekke. Alle delene som produseres hos Berget, blir kvalitetssikret etter kundens spesifikasjoner. Vi er blant de få produksjonsbedriftene som i dag er EN 9100:2016 (AS9100D)-sertifisert i Norge, noe som gjør at vi også kan tilby tjenester til bl.a. den krevende flyindustrien. Elektronikk er sertifisert etter ISO 9001:2015.

Maskinering

Elektronikk

Kabel

Montasje

Nyheter

Maskinering

Elektronikk

Kabel

Montasje

ERFARING OG ALLSIDIGHET

Berget produserer det meste av kabel, finmekanikk, elektronikk og el.mek.montasje i egen fabrikk. Vi har i en årrekke levert produkter til krevende kunder i inn og utland. Berget leverer monterte enheter bl.a. til kunder som Magseis, Kongsberg Defence & Aerospace, Nortek og Merlin.

Vi har bred bransjekunnskap med godt kvalifiserte medarbeidere i alle ledd. Det sikrer leveranser av produkter med riktig kvalitet til riktig tid.

Berget mekanisk og kabel er sertifisert etter EN9100:2016 (AS9100D)  og leverer flykomponenter til kunder som Lockheed Martin, Kongsberg Defence & Aerospace og GKN.

Vi leverer kabler, elektronikk og mekanikk til norske og utenlandske kunder. Dette er kunder med strenge krav til kvalitet samtidig som prisene må være konkurransedyktige i et internasjonalt marked.

Vi er leverandør av komplett operasjonslampe til Merlin. Her er Berget komplett leverandør og produktet brukes i felt for Leger Uten Grenser, Røde Kors, forsvarets sanitet osv.
Vi leverer også komponenter øvingsdukker og medisinsk lab. utstyr.

[/caption]

Vi leverer kabler, elektronikk til vedlikehold av tog.

Det største markedet innen energi er Subsea og seismikk. Vi leverer komplette noder til bunnseismikk til Magseis, ferdig trykktestet til 330 bar.
Vi leverer også kabler, elektronikk og mekanikk til de mest krevende kundene i markedet som TechnipFMC, Kongsberg Maritime, osv
Berget er også leverandør av mekanikk til høyspentbrytere for kraftindustrien.

Kongsberg Defence & Aerospace er vår største kunde innen forsvar og vi leverer deler til flere av deres produkter som RWS, NSM, JSM, Nasams, F-35 osv
Berget leverer sammenstilte produkter og enkeltkomponenter innen finmekanikk, kabler og elektronikk.

ERFARING OG ALLSIDIGHET

Berget produserer det meste av kabel, finmekanikk, elektronikk og el.mek.montasje i egen fabrikk. Vi har i en årrekke levert produkter til krevende kunder i inn og utland. Berget leverer monterte enheter bl.a. til kunder som Magseis, Kongsberg Defence & Aerospace, Nortek og Merlin.

Vi har bred bransjekunnskap med godt kvalifiserte medarbeidere i alle ledd. Det sikrer leveranser av produkter med riktig kvalitet til riktig tid.

Berget mekanisk og kabel er sertifisert etter EN9100:2016 (AS9100D)  og leverer flykomponenter til kunder som Lockheed Martin, Kongsberg Defence & Aerospace og GKN.

Vi leverer kabler, elektronikk og mekanikk til norske og utenlandske kunder. Dette er kunder med strenge krav til kvalitet samtidig som prisene må være konkurransedyktige i et internasjonalt marked

Vi er leverandør av komplett operasjonslampe til Merlin. Her er Berget komplett leverandør og produktet brukes i felt for Leger Uten Grenser, Røde Kors, forsvarets sanitet osv.
Vi leverer også komponenter øvingsdukker og medisinsk lab. utstyr.

Vi leverer kabler, elektronikk til vedlikehold av tog.

Det største markedet innen energi er Subsea og seismikk. Vi leverer komplette noder til bunnseismikk til Magseis, ferdig trykktestet til 330 bar.
Vi leverer også kabler, elektronikk og mekanikk til de mest krevende kundene i markedet som TechnipFMC, Kongsberg Maritime, osv
Berget er også leverandør av mekanikk til høyspentbrytere for kraftindustrien.

Kongsberg Defence & Aerospace er vår største kunde innen forsvar og vi leverer deler til flere av deres produkter som RWS, NSM, JSM, Nasams, F-35 osv
Berget leverer sammenstilte produkter og enkeltkomponenter innen finmekanikk, kabler og elektronikk.