To år med bemerkelsesverdig vekst

To år med bemerkelsesverdig vekst

Som en ledende aktør innen produksjon av kabler, elektronikk og metallbearbeiding, er vi i Berget stolte av å dele vår reise mot vekst de siste årene. Med dedikasjon, hardt arbeid og et engasjert team har vi oppnådd betydelig suksess og utvidet vår innflytelse som en viktig arbeidsgiver i Notodden-regionen.

«Vi har hatt merkbar og stor vekst de siste to årene,» deler vår CEO, Inge Flaten, entusiastisk. «Før 2022 hadde vi omtrent samme omsetning hvert år. Nå øker det nesten fra måned til måned. Vårt mål er å skape flere lønnsomme arbeidsplasser på Notodden.»

Inge Flaten

Over 20 nye ansatte i 2024

Siden 2020 har vi opplevd en ekstraordinær økning i antall ansatte, med over 50 nye ansatte som har blitt med i vår gjeng her på Berget. Bare i løpet av det første kvartalet av 2024, har vi hatt gleden av å ønske over 20 nye talenter velkommen til vårt team. Dette har ført til at vi nå teller over 150 dedikerte ansatte, en markant økning fra våre 100 ansatte i 2020.

Inge Flaten, deler innsikt i de spesifikke ferdighetene vi har søkt etter i vår utvidelsesprosess. «Den ene avdelingen som har fått flere nye ansatte er de som lager kabler og elektronikk,» forklarer Flaten. «Her kommer det også flere ufaglærte, som vi lærer opp og utdanner.» Vi investerer i opplæring og utvikling av våre ansatte, og ser på læringsprogrammer som en viktig måte å utvikle ferdigheter på. «Vi vil gjerne ha inn flere lærlinger,» sier Flaten entusiastisk.

«Vi har også plass til flere CNC-operatører til vår mekaniske avdeling,» nevner Inge. Om du er CNC-fagarbeider eller ønsker å bli det, så ta kontakt med en av oss i Berget.

.

Strategier for vekst

Selv om økende etterspørsel i markedet har bidratt mye, har vi også vært strategiske i vår tilnærming for å oppnå denne utviklingen. Ved å være proaktive med å identifisere og gripe muligheter, samt ved å forbedre våre produksjonsprosesser, har vi klart å øke vår kapasitet og møte den økende etterspørselen. Med fokus på å utnytte våre produksjonsressurser optimalt, har vi også investert i å ansette flere talenter for å styrke våre team og øke produksjonen ytterligere.

Gode kunderelasjoner har hjulpet oss på veien

Vår suksess er drevet av vår forpliktelse til å tilfredsstille våre kunders behov og forventninger. Vi gleder oss over deres oppnåelser, og som deres pålitelige leverandør strekker vi oss langt for å møte deres økende behov og krav. Våre tette relasjoner med kundene har ikke bare ført til gjensidig suksess, men har også inspirert oss til å utvide vår kapasitet og innovasjon.

«Vi er glade for at det går såpass bra for kundene våre,» sier Flaten. «Når vi ser at kundene er så ambisiøse, så vil vi strekke oss langt for å kunne levere til den veksten som de har også.»

.

Behovet for nye talenter

Vår vekst har skapt behov for et bredt spekter av ferdigheter og kompetanser. Inspirert av våre ambisjoner om å levere kvalitet og innovasjon, har vi aktivt søkt etter talentfulle individer. I tillegg til behovet for teknisk ekspertise, har vi også sett etter støttefunksjonaliteter som planlegging, innkjøp og HR.

Vi er stolte av vår innsats for å integrere nye medlemmer i vårt arbeidsmiljø og gi dem den støtten de trenger for å lykkes. «Vi ser på muligheten ved å få til en bedre fadderordning for de som kommer inn, slik at de blir enda bedre tatt hånd om,» sier CEO, Inge Flaten.  Vi er stolte av å investere i opplæring og utvikling av våre ansatte, og vi ser frem til å fortsette å tilby læringsmuligheter og karrieremuligheter for vårt voksende team.

Vi ser fortsatt etter flinke folk til å styrke vårt flotte team. Inge oppfordrer alle som er interessert til å ta kontakt med enten han, eller noen de kjenner som jobber i Berget. Vi er interesserte i både flinke fagfolk og engasjerte lærlinger.

.

Fremtidige ambisjoner: Westcontrol Berget

Med vårt engasjerte team og vår dedikasjon til kontinuerlig forbedring, ser vi lyst på fremtiden. Vi åpner nå for et tettere samarbeid med vår hovedaksjonær, og vi håper det skal gi muligheter for ytterligere vekst.  Derfor skifter vi navn til Westcontrol Berget AS, og sammen skal vi spille hverandre gode. Vi er fast bestemt på å utnytte denne muligheten til det fulle.

Når vi fortsetter vår reise, vil vi alltid huske våre røtter og de menneskene som har brakt oss hit. «Dette er et resultat av vårt felles mål, vår felles innsats og vår felles tro på hva vi kan oppnå sammen,» sier Flaten. Og sammen vil vi fortsette å forme fremtiden og oppnå nye høyder i våre prestasjoner.