Lærling - Berget AS

Elin Rauland, QHSE ved Berget AS. 

.

I 2021 kunne vi gledelig dele at alle avdelingene på Berget (Fine Mechanics, Electronics og Cable) var sertifisert etter EN 9100:2018 og ISO 9001:2015. Nok en gledelig nyhet kom tidlig desember 2022. Da kunne vi skilte med enda to sertifiseringer, denne gang innen miljø.

5. desember kunne en fornøyd Elin Rauland, vår QHSE Manager (Quality, Health, Safety, and Environment), henge opp sertifikatet for våre nye sertifiseringer; ISO 14001 for ytre miljø, og ISO 45001 for arbeidsmiljø.

Lærling Berget - Eirik

Fokus på indre og ytre miljø

Med våre sertifiseringer betyr det at orden, kvalitet, medarbeidere og miljø blir tatt vare på, samtidig som vi driver med kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi må se innover i hva vi allerede gjør, og hvordan dette kan forbedres.

– Vi startet prosessen i 2021, hadde dialog med Kiwa i mai 2022 og startet arbeidet i august 2022. Det var få avvik å sikte. Månedene september, oktober og november gikk til å rette inn avvikene, forteller Elin Rauland.

.

ISO 45001 og ISO 14001

ISO 45001 gir Berget et godt verktøy for å lede og styre vårt arbeidsmiljø.

– Når du kommer på jobb hos oss, skal det være trygt; Både fysisk og psykisk. ISO 45001 forplikter oss til å jobbe aktivt og systematisk med dette. Med innspill fra våre medarbeidere, vil vi alltid drive forbedringsarbeid til det beste for den ansatte. Hos oss skal du trives og ha det godt, forteller Elin.

Med et ISO 14001-sertifikat sparer du både miljø og penger. Målet er å stadig forbedre vårt miljøarbeid. Samtidig legger vi til rette for økt lønnsomhet og bærekraftig vekst. Vi oppfyller ikke bare regelverket. Standarden krever kontinuerlig fokus på forbedringer.

– Vi har et høyt fokus på miljøet og vår innvirkning. Nå setter vi forbedringsarbeidet i system for å sikre kontinuerlig arbeid mot grønnere drift av bedriften vår. Vi kartlegger miljøbelastninger og setter mål for så å iverksette tiltak, forklarer Elin.

 Hvorfor sertifisere seg?

Berget har alltid hatt et fokus på både kvalitet og miljø. Med våre sertifiseringer handlet det om å sette alt i system. Nå kan vi dokumentere at vi arbeider aktivt for å sikre kundenes og bedriftens krav til arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet.  – Det har også etter hvert blitt et krav fra kundene våre.

– Som et resultat av sertifiseringene, er det noen steder vi nå jobber annerledes. Vi er enda mer bevisste på å involvere de ansatte. Medarbeiderundersøkelse utføres årlig for å se trender. Samtidig innfører vi strategier innen lean, som 5S; Sortere, strukturere, skure, standardisere og sikre. Her involverer vi de ansatte i stor grad, og ser forbedringer allerede.

– Vi er bevisste på å involvere våre medarbeidere, da de er den viktigste ressursen i Berget AS. De har alltid kvalitet i fokus og er med på å gjennomføre prosesser og protokoller for å sikre vårt arbeid rundt kvalitet og miljø. De er med på å skape trygghet for Berget sine kunder.

.

.

Berget leverer til store kunder med krav om kvalitet og miljøpåvirkning

Berget AS leverer kabel, elektronikk og finmekaniske deler til krevende kunder innen en rekke bransjer i inn- og utland. Med bred bransjekunnskap sikrer dette leveranser av produkter med riktig kvalitet til riktig tid.

Økt bevissthet rundt miljø, samt krav til kvalitet gjør at kunder krever ISO-sertifisering. Dette for å dokumentere systematisk arbeid mot å begrense vår innvirkning på miljøet.

Vårt arbeid mot topp kvalitet og reduksjon av miljøpåvirkning stopper ikke med sertifikatet på veggen. Berget fortsetter arbeidet rundt kvalitetssikring og miljøstyring. Samtidig har vi våre medarbeideres trivsel og trygghet i fokus. Slik opprettholder vi vårt konkurransefortrinn nå og i fremtiden.