Berget AS hedrer de som nå går av med pensjon, etter lang og tro tjeneste. Under årets julelunsj ble det gjort heder og ære på fem ansatte som nå går av med pensjon.

Daglig leder Inge Flaten til venstre deler ut blomster og en gave til Ole Geir Lonar 45 år i bedriften, Aslaug Valen 11 år i bedriften, Sigurd Andreassen 13 år i bedriften og Reinulf Bergestig 45 år i bedriften. Hans Hansen var ikke tilstede når bildet ble tatt.