Besøk av næringsministeren 1/8, sammen med en delegasjon fra Høyre i Notodden, Telemark og Vestfold.