Carine er ny HR-medarbeider i Berget

HR medarbeider i Berget - Carine

Carine er ny HR-medarbeider i Berget

Vi i Berget ønsker å gi en varm velkomst til vårt nyeste tilskudd, Carine, som begynte som HR-medarbeider den 1. november 2023. Carine bringer med seg en mangfoldig og livlig bakgrunn som alltid har hatt én konstant faktor: mennesker.

Etter å ha tatt service og samferdsel på videregående skole og gjennomført vekterutdanning, begynte Carine en reise innen bemanning og rekruttering.

I sin nye rolle hos Berget fyller Carine dagene med intervjuer, onboarding, samtaler med kollegaer og avdelingsledere. Til tross for å være nylig startet, er Carine allerede en del av både Høgås og Strupa avdelingene, og hun er i gang med oppgaven med å bli kjent med selskapet, menneskene og den unike kulturen.

Siri Tømmer og Carine Kongsgård

En arbeidsplass å trives i

.
«Jeg ble tatt imot med åpne armer. Dette er en jordnær og åpen gjeng» deler Carine smilende.

Dette velkomstpreget legger grunnlaget for et arbeidsmiljø der respekt og samarbeid står i fokus. Carine reflekterer over den generelle holdningen blant kollegaene: «Det jeg har skjønt av kollegaene mine er at jobbmiljø er et stort fokus her. De er opptatt av at man skal komme og ha det bra». Det handler ikke bare om å utføre oppgavene, men om å glede seg til å komme på jobb hver dag. Å kunne trives selv når arbeidsoppgavene er utfordrende, er det som virkelig definerer et positivt arbeidsmiljø for Carine.

Berget representerer ikke bare et sted å utføre arbeidsoppgaver, men et sted der hver ansatt kan føle seg sett, verdsatt og inspirert til å yte sitt beste. Å gi hverandre en klapp på skulderen, se hver enkelt ansatt, og skape en arbeidsplass der trivsel står i fokus, gjør Berget til et unikt sted å være.

En dedikert HR-rolle er nytt i Berget

.
Berget får med dette en ressurs som sørger for at personalpolitikk og -prosedyrer følges. Med Carine ved roret som den dedikerte HR-medarbeideren, åpnes døren til nye muligheter for vekst, trivsel og styrket samhold.

I HR-rollen er Carine bevisst på viktigheten av å bygge sterke relasjoner. «Det er viktig i HR å bli kjent med alle og skape relasjoner og bygge opp tillit slik at det er lav terskel for at de ansatte skal kunne komme til deg,» reflekterer hun. Carine vet at dette er en prosess for alle. «De ansatte må bli vant til å ha en HR-medarbeider her.  «Jeg er klar for å ta imot alle ansatte med åpne armer.» sier hun.

Berget er midt i en spennende vekstperiode, og introduksjonen av HR som en dedikert rolle markerer en erkjennelse av behovet for å styrke støttefunksjoner. Det å ha en dedikert HR-medarbeider blir nøkkelen til å håndtere de stadig økende oppgavene og utfordringene i en voksende organisasjon.

Velkommen til Berget, Carine!