Berget har vunnet kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace AS Kongsberg

Defence & Aerospace AS og Berget har inngått avtale om levering av avanserte finmekaniske komponenter. Kontrakten har en verdi på ca. 15 mill. kroner for Berget. Prosjektet har oppstart hos Berget nå i oktober med første leveranse i desember 2014 og vil ha faste leveranser over ca 2 år. Kontrakten inngår i KONGSBERG’s eksport av norskutviklet luftvernsystem NASAMS.