Fine Mechanics

Øystein Timland

Avdelingsleder

Tlf: +47 909 53 813
Epost: ot@berget.no

Ingar Tesdal

Leder Innkjøp

Tlf: +47 469 43 060
Epost: ite@berget.no

Roar Kolbjørnsrud

QCHMS Mekanisk Avd.

Tlf: +47 996 19 817
Epost: roar.kolbjornsrud@berget.no

Hermod Nordvoll

Produksjonssjef

Tlf: +47 934 62 444 
Epost: hermod.nordvoll@berget.no

Stian Flåta

Arbeidende skiftleder

Tlf: +47 970 36 360
Epost: stian.flata@berget.no

Ingar Flåta

Arbeidsleder

Tlf: +47 959 92 242
Epost: ingar.flata@berget.no

Jens Fjelle

Prosessingeniør

Tlf: +47 926 05 210
Epost: jens.fjelle@berget.no

Electronics

Jørn Kaasa

Avdelingsleder

Tlf: +47 932 57 693
Epost: jka@berget.no

Elfi Stokstad

Plan og dokumentasjon

Tlf: +47 488 51 214
Epost: est@berget.no

Håvard Sigurdsen

Marked

Tlf: +47 992 19 485
Epost: hsi@berget.no

Cable & Harness

Tore Andreas Engmark

Avdelingsleder

Tlf: +47 918 98 517
Epost: tae@berget.no

Arne J. Loftsgarden

Leder teknisk

Tlf: +47 994 31 444
Epost: ajl@berget.no

Hermod Nordvoll

Produksjonssjef

Tlf: +47 934 62 444
Epost: hermod.nordvoll@berget.no

Målfrid Smedsrud Støa

Leder innkjøp

Tlf: +47 975 30 642
Epost: mss@berget.no

Steinar Nisi

Steinar Nisi

Key Account Manager

Tlf: +47 901 11 663
Epost: steinar.nisi@berget.no

Kjetil Grotbæk Moen

Salgskoordinator

Tlf: +47 484 29 911
Epost: kjetil.moen@berget.no

Ledelse

Inge Flaten

CEO

Tlf: +47 930 57 269
Epost: if@berget.no

Arnstein Frømyr

Marked

Tlf: +47 900 12 227
Epost: afr@berget.no

Tor Ihler

CFO

Tlf: +47 920 60 060
Epost: ti@berget.no

Elin Rauland

QHSE Manager

Tlf: +47 481 25 833
Epost: er@berget.no

Siri Tømmer

Regnskapssjef

Tlf: +47 994 34 093
Epost: siri.tommer@berget.no

Carine Kongsgård, HR, Berget AS Notodden

Carine Kongsgård

HR medarbeider

Tlf: +47 452 28 787
Epost: carine.kongsgard@berget.no