Mekanisk montasje

Vi utfører montasje, sub montasje og slutt tester.

Vår innkjøpsavdeling skaffer de komponentene som vi ikke produserer selv.

Vi setter kundens krav til presisjon og kvalitet i første rekke. Alle delene som produseres hos Berget, blir kvalitetssikret etter kundens spesifikasjoner.

Vi utfører montasje og tester i henhold til våre kunders spesifikasjoner.

Våre montører er meget godt kvalifisert personell med lang erfaring fra montasje innen Seismikk, Forsvar og Subsea. Vi utfører kontroller og tester i samarbeid med våre kunder

Våre montører er meget godt kvalifisert personell med lang erfaring fra montasje innen Seismikk, Forsvar og Subsea. Vi utfører kontroller og tester i samarbeid med våre kunder

Vår elektronikk og kabelavdeling er ESD sikret for sensitiv elektronikk produksjon og montasje

Vi utfører testing i  henhold til våre kunders krav og behov. Dette kan være med serienummerering full sporbarhet, basert på hva våre kunder etterspør. Vi tilbyr trykktesting i trykktank som vi utfører hos Optime Subsea Services som er lokalisert ca 1 km fra oss.