Mekanisk montasje

Vi utfører montasje, sub montasje og slutt tester.

Vår innkjøpsavdeling skaffer de komponentene som vi ikke produserer selv.

Vi setter kundens krav til presisjon og kvalitet i første rekke. Alle delene som produseres hos Berget, blir kvalitetssikret etter kundens spesifikasjoner.

Mekanisk montasje

Vi utfører montasje, sub montasje og slutt tester.

Vår innkjøpsavdeling skaffer de komponentene som vi ikke produserer selv.

Vi setter kundens krav til presisjon og kvalitet i første rekke. Alle delene som produseres hos Berget, blir kvalitetssikret etter kundens spesifikasjoner.

Mekanisk montasje

Vi utfører montasje, sub montasje og slutt tester.

Vår innkjøpsavdeling skaffer de komponentene som vi ikke produserer selv.

Vi setter kundens krav til presisjon og kvalitet i første rekke. Alle delene som produseres hos Berget, blir kvalitetssikret etter kundens spesifikasjoner.

Vi utfører montasje og tester i henhold til våre kunders spesifikasjoner.

Våre montører er meget godt kvalifisert personell med lang erfaring fra montasje innen Seismikk, Forsvar og Subsea. Vi utfører kontroller og tester i samarbeid med våre kunder

Våre montører er meget godt kvalifisert personell med lang erfaring fra montasje innen Seismikk, Forsvar og Subsea. Vi utfører kontroller og tester i samarbeid med våre kunder

Vår elektronikk og kabelavdeling er ESD sikret for sensitiv elektronikk produksjon og montasje

Vi utfører testing i  henhold til våre kunders krav og behov. Dette kan være med serienummerering full sporbarhet, basert på hva våre kunder etterspør. Vi tilbyr trykktesting i trykktank som vi utfører hos Optime Subsea Services som er lokalisert ca 1 km fra oss.