– Med egenprodusert strøm i elektronikk- og kabelavdeling.
Vi jobber stadig med å produsere grønnere. Mange av varene vi leverer er produsert med fornybar energi fra solcellepanel.

Slik reduserer vi karbonavtrykket vårt

Målet vårt er å produsere med lavest mulig karbonavtrykk. Her i Høgås blir strøm produsert på bygget. Denne strømproduksjonen gir maks effekt på 230 kWh og utbytte per dag på 1700 kWh. Dette bruker vi både til oppvarming og produksjon.

Vi deltar i kampen om å redusere klimautslipp, og retter en stor takk til huseier, som gjør en formidabel jobb i klimasatsingen. Investering i solcellepanelene er et stort og viktig skritt i grønnere retning.

Vi er motiverte

Sammen må vi jobbe raskt for å nå nullutslipp.
Som industribedrift er Berget aktivt med i omstillingen og motiverte for å gjøre vår del.

 

På bildet, fra venstre:
Jørn Kaasa avdelingsleder Electronics.
Tore Andreas Engmark avdelingsleder Cable & Harness
Inge Flaten CEO