Fra Berget til Westcontrol Berget

Fra Berget til Westcontrol Berget

Vi endrer navn til Westcontrol Berget for å styrke samarbeidet med våre partnerbedrifter på Vestlandet. Westcontrol har eid en betydelig del av Berget siden 2016 og har økt sin andel gjennom årene. Målet er å spille hverandre gode og lære av hverandre.

Feiring med taler og grillmat

Navnebyttet ble markert med en feiring hos Berget i Høgås den 16. mai. Arrangementet inkluderte grillmat, sol og god stemning. CEO, Inge Flaten og Leif Petter Skaar, daglig leder av Westcontrol, holdt en inspirerende tale for de ansatte i Westcontrol Berget.

I talene ble det understreket viktigheten av å bygge en felles identitet gjennom navnebyttet og den nye logoen. Dette tiltaket er en del av vår strategi for å styrke samarbeid og kultur blant de ansatte.

.

Leif Petter Skaars visjon

Skaar legger vekt på at selskapet skal utnytte kreftene på tvers av geografi, avdelinger og fagområder for å øke sitt konkurransefortrinn. Han poengterte at synergier i et konsern handler om mer enn tall og statistikk; det handler om hver enkelt ansatt og kulturen de skaper sammen.

Skaar fremhevet tre sentrale elementer for selskapets suksess: teknologi, kompetanse og kultur. Han understreket også viktigheten av selskapets verdier, som inkluderer å være modige, nytenkende, presise, og å ha fokus på kvalitet og omsorg for både kunder og kolleger.

Videre forklarte han at felles logo og navnebytte er en del av selskapets strategi for å bygge en sterk felles identitet, som skal bidra til å inspirere og motivere de ansatte til å strekke seg lenger og oppnå mer sammen.

.

Vekst og nye ansettelser

Vi har ansatt over 20 nye medarbeidere i 2024, og har et optimistisk mål om å vokse videre med ytterligere 25 ansatte før 2025. Denne veksten reflekterer våre ambisjoner om å styrke vår posisjon i markedet og utnytte nye muligheter.

Erfaringsutveksling på Vestlandet

Som en del av strategien for kompetansedeling, sender Westcontrol Berget ti av sine ansatte til Tau på Vestlandet for erfaringsutveksling. Her har flere grupper på rundt ti ansatte tatt turen for å utveksle informasjon og kompetanse. Dette tiltaket er ment å dra nytte av den samlede kompetansen i konsernet og styrke samarbeidet mellom avdelingene.

.

Bakgrunn for navnebyttet

Westcontrol Berget oppsto fra en fusjon i 2016 mellom flere selskaper: Kabelavdelingen til Idea, Berget Mekanisk, Westcontrol med sin elektronikkdel, og Telemark Technologies. Westcontrol har fortsatt å øke sin eierandel gjennom årene, og kontrollerer nå cirka 74 % av aksjene i selskapet.

Navnebyttet reflekterer den tettere integrasjonen mellom selskapene og gjør det enklere å samarbeide og utveksle ressurser. Dette inkluderer implementeringen av like ERP-systemer for å forenkle prosessene. Skiftet markerer en ny æra for Westcontrol Berget, der samarbeid står sentralt.